За мен работата с деца е мисия, отговорност и призвание

Марина Тодорова

Казвам се Марина Тодорова и съм слухово-речеви терапевт.

В професионален план въвеждам децата в света на звуците и ги уча да говорят. Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Специална педагогика“, профил слухово-речева рехабилитация и практикувам от 2011 година.

В личен план съм майка на две шумни момчета и колекционер на семейни спомени.

Моят подход

Основната ми цел е да покажа на повече семейства, че времето с децата може да бъде прекарано по качествен начин, като едновременно с това бъде приятно и полезно.

За мен работата с деца е мисия, отговорност и призвание. Играта е най-прекия път към всяко дете, а родителите са моите най-верни партньори.

Подкрепям и насърчавам всяко семейство да бъде активен участник в слухово-речевата рехабилитация.

Вярвам във възможностите на всяко дете и знам, че с правилен подход могат да натрупат знания, умения, да бъдат уверени и успешни млади хора.

С какво мога да ви помогна

Аз съм квалифициран слухово-речев терапевт, чиито задължения включват оценка, диагностика и лечение на хора със слухови и речеви затруднения. Такива затруднения могат да включват увреден слух, задържане в развитието на речта, изгубени речеви умения поради травма или болест, аутизъм и други медицински състояния, които засягат комуникацията.

В кабинета, освен занимания за слухово и езиково-говорно развитие, се работи активно върху когнитивните процеси и работата е с практическа насоченост в ранната превенция, късното и трудно проговаряне, проблеми в артикулация, език, говор, плавност на речта, писането и четенето.

 

Изработвам ресурсни материали

Моите ресурси са специално създадени, за да помогнат на децата със слухово-речеви затруднения да постигнат пълноценно развитие на комуникационните си умения. Вярвам, че всяко дете заслужава възможността да се развива и да се изразява, независимо от своите предизвикателства.