Услуги

Работя с деца, индивидуално или в групи, в зависимост от нуждите и предпочитанията на моите клиенти.

Консултации

Индивидуална слухово-речева рехабилитация

Продължителност: 45 мин.

Заниманията са изцяло съобразени с възможностите и потребностите на всяко дете. За всяко дете се изготвя портфолио с цялата информация, както и индивидуална програма, която се следва дългосрочно. Целта е да се постигне възможно най-добро ниво на слухово развитие и комуникативно функциониране, което ще доведе и до по-добра емоционална и социална стабилност.

Консултация в
реална среда

Продължителност: 60 мин.

Консултацията е важна стъпка при изготвянето на една добре структурирана и адекватна терапевтична програма. Тя има за цел да запознае специалиста с особеностите в развитието на детето и да създаде представа за семейната среда. Консултацията е първата стъпка към продължителния процес на работа, който да доведе свободна комуникация у детето и успешна социализация.

Консултация в
дигитална среда

Продължителност: 60 мин.

Консултацията в дигитална среда е необходима тогава, когато семейството няма възможност за присъствена среща. В този случай специалиста разчита изцяло на обратната връзка на родителите и цени високо тяхната искреност и откровеност. Консултацията цели да даде насоки как да се подкрепи и насърчи развитието на детето в домашна среда.

Обучение на тема „Късното проговаряне“

Продължителност: 4 часа

Обучението на тема „Късното проговаряне“ представлява важен процес за родители, педагози и специалисти в областта на развитието на децата. То се фокусира върху разбирането и подкрепата на децата, които започват да произнасят думи и изрази по-късно от очакваното за тяхната възраст.

Какво може да очаквате от работата с мен

Професионалност

Подхождам изключително сериозно към работата си. Гледам от гледната точка и на родител, не само на специалист.

Индивидуалност

Изработвам сама всички материали, с които работя и са съобразени с нуждите и възрастта на децата.

Подкрепа

Подхождам с много грижа и внимание към родителите и ги насърчавам ги активно в процеса на работа и изграждам трайни връзки със семействата.

Често задавани въпроси

K
L
На каква възраст да започне обучението?

Няма правилна възраст за обучението. Факт е, че колкото по-рано се започне, толкова по-бързо любопитството на детето ще се превърне в любознание. Правилен подход е заниманията да започнат тогава, когато: на първо място родителят разбере, че детето изостава в развитието си и на второ място, когато родителят усети, че детето има интерес към заниманията и обучението.

K
L
Какво е необходимо, за да проговори моето дете?

Ако си представим една пирамида и речта е разположена на нейния връх, то в основата са: установен хранителен режим, режим на съня и активно будуване, разбиране на словесни инструкции, активности за възрастта, двигателни упражнения и внимание и концентрация. Всичко това е необходимо, за да проговори едно дете.

K
L
Кога ще проговори моето дете?

Детето ще проговори, когато ежедневно се полагат усилия да се прекарва качествено време, да се четат книжки, да се говори, да се изслушва, да рисува, да му се предлагат занимания по интереси. Ако тези занимания не са достатъчни, тогава е необходимо родителите да се обърнат към специалист и да се изготви индивидуална програма, по която детето да работи.

K
L
Колко пъти седмично да посещава детето заниманията?

Заниманията трябва да са съобразени с възможностите на семейството, както и да се спазват часове, в които детето е спокойно, отпочинало, а не преуморено. Препоръчвам срещите със специалист да бъдат два пъти седмично.

K
L
Колко екранно време да позволя на детето ми?

До втората година не детето не препоръчвам никакво екранно време на детето.