Ресурси създадени от мен

Тези ресурси са успешни по две причини: проверени са във времето и са използвани от различни деца и са създадени от специалист.

С какво могат да са ви полезни

Моите образователни материали предоставят подкрепа както за самите деца, така и за техните родители. Те включват ясни и разбираеми инструкции, които могат да се използват за подобряване на речта и слуховата възприемчивост. Родителите играят ключова роля в процеса на рехабилитация на детето си със слухово-речеви затруднения. Затова изработвам тези ресурси, които помагат на родителите да подкрепят развитието на своето дете в домашни условия.