„Образованието на едно дете трябва да започне поне 100 години преди то да се роди.“ – Оливър Уендъл Холмс

Образованието е дълъг и отговорен процес, който изисква стабилна връзка и отговорност между децата, родителите и техните учители.

В днешно време децата са изключително динамични, сензитивни и наситени със знания и впечатления. Трудно е да им се прикове вниманието в класната стая и да бъдат изцяло концентрирани пред бялата дъска. Те имат нужда от пъстрота и практически примери, които да онагледят преподадения материал.  

Учителите изпитват затруднения хем да изпълнят своята годишна програма, хем да се отклонят от нея и да разнообразят училищния материал.

Именно тук ролята на семейството оказва най-голямо значение. Възможно ли е да има учене и образование извън класната стая и какво точно означава това?

Ученето чрез опит е най-подходящ за децата от различна възраст и дава добри резултати в образованието. Ако родителят успява да онагледи значимите неща от учебната програма,  да накара детето да преживее наученето, да имат своето време заедно в беседи, то тогава всеки ученик ще постигне добри резултати в училище и по-важното тук е, че ще има реални знания, базирани на преживян опит.

Давам пример за учене извън класната стая

  1. Урок по околен свят – спокойно този час би могъл да се провете в близкия парк, до близката река или дори в планината. По този начин децата ще могат да се докоснат до природата, да видят различни видове и да ги сравнят. В следващ момент ще могат да съберат природни материали и с тях да обогатят часа по изобразително изкуство или труд и предприемачество.
  2. Урок по математика – няма ли да бъде по-лесно за децата, ако още в началото на първи клас започнат да събират и да изваждат с предмети, които са открили (напр. кестени, камъчета, пръчици и подобни). Учейки по този начин те ще изпитат истиснко удоволствие от материала и ще овладеят материала по лесен и достъпен начин.
  3. Урок по родинознание – тук непременно включвам посещение в музей, семейна екскурзия до местност или селища, които са ключови за нашата история. Пътувайки в колата родителите могат да поднесат основна информация за тази част от историята, а детето ще е приключенец, който вече ще има нови знания с ясен отпечатък в съзнанието му.

Като хора, които са въвлечени в процеса на обучение и образование на децата трябва да търсим нови начини да ги мотивираме да учат, да създадем у тях любопитсво, което на по-късен етап да прерастне в любознание. Времето прекарано навън ще даде възможност на детето да черпи опит, да опитва, да се забавлява, да експериментира и най-важното – да учи.