Всеки родител иска детето му да има богат речник, да говори правилно, да се изразява добре, да умее да се аргументира, но това не се случва просто така. Необходими са низ от умения, качества и положени усилия. Когато говорим за дете с увреден слух тези положени усилия са многократно повече и са необходими още повече умения и знания.

Нека поговорим за това какво е необходимо на едно дете с увреден слух, за да проговори.

Децата, които имат слухови нарушения да говорят като всички останали деца и да бъдат успешно интегрирани в масова среда. Ако слуховата загуба е установена рано, родителите са направили информиран избор и са избрали подходящо техническо средство, посещавали са редовно слухово-речеви терапевт и родителите са били ангажирани у дома, то тогава речта би следвало да бъде разбираема за околните и детето да не изпитва затруднения.

Ще премина направо към практическата част на тази статия и към игрите, които успешно биха насърчили развитието на дете, което не чува, както и на дете, което има напълно съхранен слух.

Как да насърчим развитието на речта?

Назовавайте всеки елемент, който детето вземе с ръка. Включвайте думата в различни изрази и фрази, за да може детето да обогати речника. Използвайте граматически правилна реч. Задавайте му въпроси, които са свързани с предметите, с които играе.

Примерни игри

Децата с увреден слух обожават да подреждат пъзели. Те са пъстри, в интересни форми, имат силуети, а това им е напълно достатъчно, за да се справят с всеки един пъзел, поради силно развитите им наблюдателност и концетрация.

Пъзелите са отличен помощник в развитието на речта, защото пъстрите картини могат да се използват за разказ по картина, за откриване на елементи, назоваване, задаване на въпроси и т.н.

Игра, която пък е подходяща за по-малките деца е да скриете частите от пъзела в купа с мъниста, боб, леща или нещо подобно. Нека детето да открие всяка част, а след това да я подреди на дъската.

Всяка игра може да бъде полезна за развитие на речта, ако назоваваме всяка дейност, всеки елементи, ако задаваме отворени въпроси и ако играем заедно. Колкото повече говорим на децата с увреден слух, толкова по-развити ще бъдат езиковите им умения. Важно условие е думите, които изричаме да бъдат разнообразни и правилно изговорени. Децата, чиито родители им говорят с добронамерен тон, богат речник и редовно, имат богат пасивен и активен речник. Запомнете обаче, че е нужен истински, жив човек, за да може мозъкът на детето да извлече полза. Затова се пригответе за непрестанно говорене и збавно прекарано време заедно.